Z11 MAATWERK EN BEGELEIDING
 
Supervisie: vanuit hoofd, hart en handen en in het nu, leren kijken naar het effect van je eigen handelingen čn hierover leren reflecteren en nieuw gedrag integreren.

Intervisie: overleggen over je werk met collega's en er ook van leren.

Training: de eigen gedragingen versterken met nieuwe perspectieven.

Coaching: een methode om daadwerkelijk verantwoordelijk te leren zijn voor het eigen handelen.

Mediation: bij hoog oplopende ruzie tussenbeide komen door bemiddeling, zonder juridische inmenging, en balans vinden.
 
 Webdesign © 2005 - 2006 DRWare